BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang, phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn (04/4/2019)

Ngày 04/4/2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang (Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang) đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, thúc đẩy phát triển Internet cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, VNNIC và Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang đã thống nhất ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. Theo đó, trong thời gian tới, VNNIC và Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động trọng tâm như:

1. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia “.VN”, tên miền tiếng Việt và các hoạt động thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

2. Phối hợp, hỗ trợ tư vấn xây dựng quy hoạch, ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet trong kết nối Internet, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy phát triển hoạt động CNTT của tỉnh Tiền Giang;

3. Xây dựng quy chế phối hợp khảo sát, trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng tài nguyên Internet tại địa phương;

4. Phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn đăng ký; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tên miền quốc gia và tên miền quốc tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; giải quyết tranh chấp tên miền, xử lý vi phạm.

Trước đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet tại các địa phương, VNNIC đã triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác với các Sở TT&TT thành phố Hà Nội, Sở TT&TT thành phố HCM, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình, Sở TT&TT thành phố Cần Thơ, Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai và Sở TT&TT tỉnh Long An... Theo nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông giao, trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả với các Sở TT&TT địa phương trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên Internet cũng như thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phát triển Internet tại địa phương.