BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức chương trình tư vấn, hỗ trợ và đánh giá kết quả triển khai IPv6 của Sở TT&TT tỉnh Long An (ngày 20/3/2019)

Trong tháng 3/2019, Sở TT&TT tỉnh Long An đã chuyển đổi thành công cổng thông tin điện tử của tỉnh sang chạy IPv6. Để đánh giá kết quả triển khai IPv6 của Sở TT&TT tỉnh Long An và tư vấn trực tiếp, hỗ trợ Sở và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục chuyển đổi IPv6 trong giai đoạn tới, ngày 20/3/2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã tổ chức chương trình làm việc với Sở TT&TT tỉnh Long An. Tham dự chương trình còn có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet lơn trên địa bàn tỉnh Long An như VNPT, FPT, Viettel, SCTV, Mobifone.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa VNNIC, Sở TT&TT tỉnh Long An và một số ISP tại địa bàn (ngày 20/3/2019)

Trong buổi làm việc, VNNIC đã cung cấp thông tin về các quy định pháp lý về yêu cầu chuyển đổi IPv6 trong khối cơ quan Nhà nước, bao gồm việc đảm bảo hỗ trợ tiêu chuẩn IPv6 trong việc đầu tư, mua sắm các thiết bị mới, thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin; kết nối liên mạng LAN/WAN qua IPv6; đảm bảo cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hỗ trợ IPv6 phù hợp với lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn Sở TT&TT tỉnh Long An về giải pháp, cách thức xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi sang IPv6 gồm 3 giai đoạn, 10 bước. Tham khảo 10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet các cơ quan Nhà nước tại đây.

Theo chia sẻ của các doanh nghiệp tại địa bàn, hiện cơ sở hạ tầng, mạng lưới của các đơn vị đều đã sẵn sàng để triển khai IPv6 do thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi IPv6 chung của tập đoàn, tổng công ty và bám sát Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Riêng VNPT tại tỉnh Long An đã triển khai cung cấp dịch vụ trên IPv6 cho thiết bị đầu cuối. Đối với hệ thống CNTT, Internet của Sở TT&TT tỉnh Long Anh, với sự hỗ trợ, phối hợp của VNNIC, Sở đã thực hiện thử nghiệm thành công chuyển đổi IPv6 cho một số dịch vụ trong năm 2018 và chuyển đổi thành công cổng thông tin điện tử của tỉnh sang chạy IPv6 trong tháng 3/2019 (website longan.gov.vn).

Sau buổi làm việc, Sở TT&TT tỉnh Long An và các doanh nghiệp trên địa bàn thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VNNIC để thúc đẩy triển khai IPv6 tại địa phương, bao gồm các nội dung: tăng cường truyền thông, đưa thông tin hướng dẫn về chuyển đổi IPv6 trên cổng thông tin của Sở; xây dựng đề án triển khai IPv6 phù hợp với định hướng, chủ trương, nhu cầu phát triển CNTT của địa bàn và đưa IPv6 vào kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh; và tuyên truyền triển khai IPv6 trong khối CQNN và doanh nghiệp tại địa phương.

Hiện tại, mức độ cạn kiệt IPv4 đã bước sang giai đoạn mới, thế giới đang chuyển đổi toàn bộ sang IPv6. Tính đến 26/3/2019, tỉ lệ ứng dụng của Việt Nam đạt trên 31% với hơn 16 triệu người sử dụng IPv6; xếp thứ 2 Đông Nam Á (sau Malaysia), xếp thứ 6 Châu Á – Thái Bình Dương (CA-TBD) và xếp thứ 11 trên thế giới về tỉ lệ ứng dụng IPv6. Vì vậy, để tiến tới thế giới Internet vạn vật bền vững và đảm bảo hệ thống dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Internet tại Việt Nam được duy trì và hoạt động an toàn, ổn định, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp cần thực hiện ngay kế hoạch chuyển đổi hệ thống CNTT, Internet sang IPv6 để phù hợp với xu thế phát triển Internet toàn cầu.

Nhân ngày IPv6 Việt Nam 2019, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác sẽ tổ chức Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2019 vào ngày 06/5/2019 với chủ đề "Khai trương, chuyển đổi cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số". Các cơ quan, doanh nghiệp đã sẵn sàng với IPv6 sẽ cùng khai trương cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng IPv6 tại Việt Nam, chính thức ghi nhận Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định với IPv6.