BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khiếu nại liên quan đến tên miền bsa.vn

Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA (Business Studies and Assistance center) là một tổ chức xúc tiến chuyên nghiệp đã có công văn gửi đến VNNIC ngày 23/4/2009 về việc đề nghị hỗ trợ lấy lại tên miền bsa.vn. Theo như trình bày trong đơn, Trung tâm BSA đã có hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Điện tử Việt Com (Việt Com) – đại lý của Nhà đăng ký tên miền “.vn” là Công ty Tin học Bưu điện TP. Hồ CHí Minh (Netsoft) làm đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng, hosting, đăng ký tên miền, duy trì hoạt động; nhưng Việt Com đã không thực hiện đúng điều khoản “đảm bảo hoạt động cho trang Web BSA” cụ thể là đóng phí duy trì tên miền trễ, dẫn đến việc làm mất tên miền bsa.vn vào ngày 22/4/2009, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Trung tâm BSA.

Tương tự như sự việc liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn. Sau khi rà soát thông tin liên quan đến tên miền bsa.vn trong cơ sở dữ liệu tên miền, VNNIC nhận thấy: Tên miền bsa.vn đã được Công ty TNHH Thương mại Điện tử Việt Com đứng tên đăng ký ngày 18/03/2008. Sau đó, do không được nộp phí duy trì sau khi hết hạn nên tên miền trên đã bị thu hồi. Đến lúc tên miền bsa.vn được đăng ký bởi một chủ thể khác, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp mới phát hiện và nộp đơn khiếu nại đến VNNIC đề nghị giải quyết, đề nghị lấy lại tên miền.