BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khiếu nại liên quan đến tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn

Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đã gửi công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) khiếu nại về việc liên quan đến tên miền fitopharma.com.vnfito.com.vn vào ngày 02/3/2010.

Hai tên miền này đã được Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đăng ký sử dụng từ ngày 9/6/2005. Đến tháng 6 năm 2009 khi tên miền đến hạn duy trì nhưng Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đã quên không đóng phí duy trì dẫn đến việc bị thu hồi. Tương tự như trường hợp tên miền oscvietnamtravel.com.vn, bsa.vn,... Khi Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA phát hiện ra thì tên miền fitopharma.com.vnfito.com.vn đã bị chủ thể khác đăng ký mất.