BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khiếu nại liên quan đến tên miền nxbgd.com.vn

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã gửi đơn đề nghị đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đề nghị cấp lại tên miền sau khi tên miền bị thu hồi do quá hạn đóng phí vào ngày 20/10/2009.

Tên miền nxbgd.com.vn đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký và sử dụng trong nhiều năm, tên miền này gắn liền với thiệu hiệu và được sử dụng in ấn trên các ấn phẩm, sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngày 17/09/2008, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi Nhà đăng ký – Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đề nghị thay đổi đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới tên miền nxbgd.com.vn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Đồng thời, Công ty Văn Lang cũng đã có văn bản gửi VDC xác nhận đề nghị này. Trên cơ sở đó, VDC đã cập nhật lại thông tin đơn vị thanh toán trong cơ sở dữ liệu tên miền.

Trước thời điểm hết hạn, VDC đã gửi giấy báo thanh toán và liên hệ (email, điện thoại) với Công ty Văn Lang nhắc nhở nộp phí duy trì tên miền nxbgd.com.vn nhưng không nhận được phản hồi. Tên miền nxbgd.com.vn đã bị thu hồi vào ngày 20/10/2009, sau 30 ngày kể từ ngày quá hạn đóng phí theo quy định hiện hành.