BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khiếu nại liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn

Ngày 14/11/2009, Trung tâm Internet Việt Nam đã nhận được đề nghị xin được hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn. Sau khi có tên miền, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam muốn đưa tên miền oscvietnamtravel.com.vn vào hoạt động để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam lại gặp khó khăn vì trước đó đã ủy quyền ủy quyền đăng ký tên miền oscvietnamtravel.com.vn cho Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Á Đông (Công ty Á Đông), và nay đã không liên hệ được.

Qua rà soát trong cơ sở dữ liệu tên miền quốc gia, tên miền oscvietnamtravel.com.vn được đăng ký ngày 9/02/2009 qua Nhà đăng ký tên miền Công ty Tin học Bưu điện – NETSOFT với tên chủ thể là Công ty Á Đông. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam đã có ký hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ - Công ty Á Đông giao Công ty này toàn quyền đứng tên đăng ký, kiểm soát tên miền nói trên. Căn cứ theo hồ sơ đăng ký tên miền thì chỉ có Công ty Á Đông mới có quyền yêu cầu thay đổi, trả lại tên miền này.

Sự việc rắc rối nói trên giữa Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam và Công ty Á Đông phát sinh từ chính sự chủ quan của Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam, do không ràng buộc điều khoản quyền lợi và trách nhiệm chặt chẽ khi làm hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Á Đông. Công ty Á Đông cũng không phải là đại lý cung cấp tên miền, đại lý cấp dưới được ủy quyền chính thức của Nhà đăng ký tên miền “.vn” mà chỉ là đăng ký tên miền cho chính mình rồi cho bên thứ 3 sử dụng lại. Để có thể giải quyết việc này, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam buộc phải chủ động liên hệ với Công ty Á Đông để giải quyết trên cơ sở các thỏa thuận đã ký trước đó giữa hai bên.