BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khiếu nại liên quan đến tên miền silicom.vn

Công ty Cổ phần Công nghệ Silicom và khiếu nại liên quan đến tên miền silicom.vn.

Tên miền silicom.vn đã được Công ty TNHH Đá Bạc đã đăng ký sử dụng từ năm 2006 tại Trung tâm Internet Việt Nam. Đến năm 2007, cùng với việc lựa chọn nhà đăng ký tên miền là Công ty ESC để quản lý duy trì tên miền này, Công ty Đá Bạc đã chuyển giao cho đơn vị khác cùng thuộc hệ thống với mình là Chi nhánh Công ty CP Công nghệ Silicom (Công ty Silicom) tiếp quản, sử dụng tên miền. Đến ngày 08/10/2009, tên miền silicom.vn đã bị thu hồi do quá hạn đóng phí duy trì và được chủ thể khác đăng ký sử dụng.

Theo thông tin do chính chủ thể cung cấp trong trong hồ sơ đăng ký tên miền, Chi nhánh Công ty Silicom đã ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ với Nhà đăng ký Công ty ESC và cam kết “chủ động nộp phí duy trì cho Nhà đăng ký Công ty giải pháp trực tuyến (ESC) trước khi tên miền hết hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí”. Tuy vậy, vào ngày 07/5/2009 Công ty Silicom vẫn có đơn khiếu nại đến Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giải quyết lấy lại tên miền.

Vì đây là vụ việc khiếu nại thuộc phạm vi thỏa thuận giữa Nhà đăng ký và chủ thể, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, VNNIC đã có văn bản trả lời và đề nghị chủ thể liên hệ với Nhà đăng ký là Công ty ESC để được giải quyết theo quy định hiện hành.