BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nokia Corporatio và tranh chấp liên quan đến tên miền nokiabooks.com

Các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ kiện tên miền nokiabooks.com được bắt đầu từ ngày 22/4/2005. Nguyên đơn trong vụ kiện là Nokia Corporation trú tại Espoo, Phần Lan. Bị đơn là AudioBooksForFree.Com Limited trú tại Amersham, Bucks thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Nguyên đơn là một nhà sản xuất điện thoại di động và thiết bị liên lạc nổi tiếng trên thế giới, hoạt động trên thế giới bắt đầu vào năm 1865. Nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu NOKIA, nhãn hiệu này được đăng ký ở nhiều nước trên thế giới: Đăng ký ở Vương quốc Anh từ năm 1993, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế năm 2001, đăng ký ở Hoa Kỳ năm 2002 … Trang web sử dụng tên miền tranh chấp có hiển thị một đường link liên kết đên trang web thương mại của bị đơn, trang web này chủ yếu là để bán sách về âm thanh.

Ngày 2/3/2010, Luật sư của nguyên đơn gửi một thông báo yêu cầu bị đơn tạm ngừng và chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp qua email và thư tín theo địa chỉ đăng ký tên miền của bị đơn, tuy nhiên nguyên đơn đã không nhận được bất kỳ câu trả lời nào đáp lại.

Trong đơn kiện, nguyên đơn đã đưa ra những luận điểm như sau:

- Tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA của nguyên đơn, với việc bổ sung hậu tố từ "books", đó là từ chung hoặc mô tả và không thay đổi một thực tế là thương hiệu của nguyên đơn được kết hợp đầy đủ trong tên miền tranh chấp

- Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp, đến thời điểm nguyên đơn nộp đơn kiện đến WIPO bị đơn cũng chưa được ủy quyền của nguyên đơn để đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp hay sử dụng nhãn hiệu NOKIA với bất kỳ mục đích nào.

- Bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với dụng ý xấu, trên thực tế nguyên đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế NOKIA nổi tiếng là sản phẩm điện thoại di động được ưa thích và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia thì bị đơn không thể không có kiến thức, không có thông tin gì về nhãn hiệu NOKIA. Bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp để chuyển hướng lưu lượng truy cập Internet dẫn đến trang web chính của bị đơn, bị đơn đã cố gắng sử dụng danh tiếng của nhãn hiệu NOKIA để quảng cáo việc kinh doanh của mình bằng cách gây ra sự nhầm lẫn ban đầu giữa nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn và tên miền tranh chấp. Nguyên đưa coi việc bị đơn không trả lời yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp do nguyên đơn gửi cũng là một bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

Bị đơn đã không trả lời cáo buộc của nguyên đơn, với lý do: không phải trả lời những cáo buộc này vì không có gì là đặc biệt để phải giải thích.

Hội đồng Trọng tài đã quyết định xét xử:

- Nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu danh tiếng NOKIA, Hội đồng Trọng tài thấy rằng dù bổ sung thêm hậu tố “books” vào tên miền tranh chấp nokiabooks.com vẫn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA, không thể coi là yếu tố để phân biệt tên miền tranh chấp với nhãn hiệu NOKIA. Hội đồng Trọng tài đồng ý rằng tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA của nguyên đơn.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp. Trang web sử dụng tên miền tranh chấp có hiển thị một đường link liên kết đên trang web thương mại của bị đơn, trang web này chủ yếu là để bán sách về âm thanh. Trong khi đó, bị đơn cũng đã không trình bày được bất kỳ bằng chứng nào về quyền hoặc lợi ích hợp pháp gắn tên miền tranh chấp.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu, bằng cách sử dụng tên miền nokiabooks.com, bị đơn đã cố tình tìm cách để thu hút người dùng Internet đến trang web của bị đơn do tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn; làm người dùng Internet coi đây như là nguồn, có liên kết hoặc chứng thực của nguyên đơn. Danh tiếng của nguyên đơn cũng như nhãn hiệu NOKIA được sử dụng rộng rãi và nổi tiếng trên toàn thế giới thì bị đơn phải biết đến nhãn hiệu này, phải nhận thức đươc rằng tên miền nokiabooks.com là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA nổi tiếng khi đăng ký tên miền. Do đó, Hội đồng Trọng tài đồng ý rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu.

Do đó, Hội đồng Trọng tài đã quyết định vào ngày 31/5/2010 là tên miền nokiabooks.com được chuyển giao cho nguyên đơn.