BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền agribank.vn và vbard.vn

Vụ việc tranh chấp liên quan đến tên miền agribank.vn vbard.vn giữa Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam và Công ty TNHH Sức Mạnh Đồ Họa – các chủ thể đăng ký tên miền agribank.vn vbard.vn khi Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam và Công ty TNHH Sức Mạnh Đồ Họa có công văn gửi đến VNNIC ngày 13/11/2007 đề nghị thu hồi hai tên miền nói trên để cấp lại cho Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam và Công ty TNHH Sức Mạnh Đồ Họa.