BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền mhb.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền mhb.vn giữa Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (viết tắt là MHB Bank), tên giao dịch là MHB Bank và Công ty Tư vấn Đầu tư Kim Long – chủ thể đăng ký tên miền mhb.vn khi Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long gửi đơn khiếu nại đến VNNIC vào ngày 09/02/2007.

MHB Bank đã đăng ký tên miền mhb.com.vn từ ngày 29/10/2002 để phục vụ cho nhu cầu thông tin đến khách hàng. Trên thực tế, MHB Bank là một Ngân hàng thương mại, riêng với tên MHB cũng chỉ là một tên viết tắt tiếng Anh chứ không phải là tên chính thống của một tổ chức. MHB Bank đã không làm thủ tục đăng ký tên miền mhb.vn trong suốt giai đoạn ưu tiên kéo dài 8 tháng trước khi VNNIC cấp phát tự do tên miền cấp 2.VN (do đã đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 tương ứng mhb.com.vn) nên việc đăng ký tên miền sau thời điểm ưu tiên này là hoàn toàn bình đẳng với tất cả các tổ chức khác. Trong trường hợp này, VNNIC đã khuyến cáo MHB Bank nên lựa chọn, đăng ký các tên miền khác liên quan đang còn trong trạng thái tự do để sử dụng cho các hoạt động của mình trên Internet.