BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn

Vụ việc tranh chấp liên quan tên miền nld.vn nguoilaodong.vn giữa Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động và Công ty TNHH Điểm tin VNR và ScorpioDev Group – chủ thể đăng ký tên miền nld.vn nguoilaodong.vn khi Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động có đơn khiếu nại gửi đến VNNIC vào ngày 10/11/2006.

Thậm chí như trường hợp của Báo Người Lao động dù đã có khiếu nại, yêu cầu VNNIC thu hồi tên miền nguoilaodong.vn do chủ thể ScorpioDev Group đăng ký. Tuy nhiên, sau khi tên miền này hết hạn do ScorpioDev Group đã không đóng phí duy trì cho năm tiếp theo nên tên miền nguoilaodong.vn ở trạng thái tự do nhưng Báo Người Lao động vẫn không đăng ký. Vấn đề ở đây liệu có phải là do sự ung dung chậm chân hay do yếu tố khách quan hoặc chủ quan gì khác mà Báo Người Lao động không thể chủ động theo dõi, quan tâm đến tên miền liên quan đến tên gọi của mình. Nếu có một chủ thể khác lại đăng ký tên miền này hoặc các tên miền tương tự liên quan đến Báo Người Lao động thì một vụ khiếu nại mới sẽ lại phát sinh tiếp. Và mấu chốt của vấn đề là ở đó, các khiếu nại, tranh chấp phát sinh sẽ ngày một nhiều trong thời gian tới xuất phát chính là từ quan điểm, nhận thức về việc bảo vệ tên miền của các tổ chức, doanh nghiệp: tên miền liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu của mình nếu mình không đăng ký thì cũng không ai có quyền được đăng ký và sử dụng.