BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp liên quan đến tên miền tvad.vn

Vụ việc tranh chấp liên quan đến tên miền tvad.vn giữa Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ điện tử Nhật Phát - chủ thể đăng ký tên miền tvad.vn khi Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam có đơn khiếu nại gửi đến VNNIC vào ngày 02/6/2007 đề nghị  thu hồi tên miền tvad.vn cho  Công ty TNHH Công nghệ điện tử Nhật Phát.