BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

158/2001/QĐ-TTg

Số hiệu: 
158/2001/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: 
Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành: 
18/10/2001
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký duyệt: 
Phan Văn Khải - Thủ tướng chính phủ