BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

Số hiệu: 
1756/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
Ngày ban hành: 
13/10/2017
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông