BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hệ thống Looking Glass

1. Giới thiệu Looking Glass (LG)

Hệ thống các điểm trung chuyển Internet quốc gia VNIX kết nối các thành viên ISP với nhau nhằm trao đổi lưu lượng Internet trong nước. Do tính chất ưu tiên trên cơ sở các yêu cầu về kết nối định tuyến, hệ thống LG xây dựng cho VNIX sẽ cung cấp cho người sử dụng một số công cụ để kiểm tra các thông tin định tuyến qua hệ thống VNIX.

2. Đối tượng sử dụng:

Các thành viên kết nối trực tiếp với các điểm VNIX.

3. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng:

Để có thể sử dụng hệ thống LG của VNIX các thành viên kết nối VNIX gửi yêu cầu đăng ký tới VNNIC.

VNNIC sẽ tạo tài khoản truy cập cho thành viên. Trong quá trình vận hành khai thác hệ thống và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến định tuyến, kết nối các thành viên VNIX truy cập vào hệ thống LG này để kiểm tra và xác thực thông tin.

4. Điều khoản sử dụng:

  • Hệ thống Looking Glass là công cụ phục vụ công tác vận hành, khai thác hệ thống các trạm trung chuyển VNIX quốc gia.
  • Chỉ những người được cấp tài khoản mới được phép truy nhập và sử dụng các tính năng mà hệ thống cung cấp, tất cả các truy cập thao tác thực hiện trên hệ thống sẽ được lưu lại.
  • Người sử dụng không được phép xâm phạm các tính năng bảo mật của hệ thống, hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ đăng nhập, thao tác tự động.
  • Người được cấp tài khoản phải chịu trách nhiệm với tài khoản của mình và phải báo ngay cho quản trị hệ thống khi nghi ngờ bị lộ tài khoản.
  • Tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định nêu trên, VNNIC sẽ sử dụng các biện pháp trong quyền hạn bảo vệ của mình như: khóa vùng địa chỉ truy nhập, khóa giao diện,… và chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử phạt, truy tố.

5. Hệ thống Looking Glass dành cho thành viên kết nối VNIX