Ngày 01/03/2013: VDC nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội và TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/03/2013: VDC nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 01/03/2013, VDC đã nâng dung lượng kết nối VNIX tại HN và HCM. Tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của VDC - VNIX như sau:

  • VNIX HN: 10Gbps
  • VNIX HCM: 10Gbps