Ngày 01/07/2016: VTC nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/07/2016: VTC nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/07/2016, VTC nâng dung lượng kết nối VNIX HCM từ 1 cổng 1 Gbps thành 1 cổng 10 Gbps, như vậy băng thông của VTC Net kết nối VNIX hiện nay là:

  • VNIX HN: 10 Gbps
  • VNIX HCM: 10 Gbps