Ngày 01/10/2016: TPCOM kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/10/2016: TPCOM kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/10/2016, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát  - TPCOM chính thức kết nối VNIX tại TP.HCM với dung lượng kết nối là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 19 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 155 Gbps