Ngày 05/04/2017: Viettel nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 05/04/2017: Viettel nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 05/04/2017, Viettel nâng dung lượng kết nối VNIX HN từ 1 cổng 10 Gbps thành 2 cổng 10 Gbps, như vậy tổng băng thông của Viettel kết nối VNIX hiện nay là 42G:
 
VNIX HN: 20 Gbps
VNIX HCM: 20 Gbps
VNIX ĐN: 02 Gbps
 
Tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên với tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 164 Gbps.