Ngày 12/06/2017: Hệ thống VNIX tại TP.HCM đã chuyển từ 27NBK (Quận 1) sang Nhà trạm mới của Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu Chế Xuất Tân Thuận (Quận 7) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 12/06/2017: Hệ thống VNIX tại TP.HCM đã chuyển từ 27NBK (Quận 1) sang Nhà trạm mới của Trung tâm Internet Việt Nam tại Khu Chế Xuất Tân Thuận (Quận 7)

Kể từ khi thành lập vào đầu năm 2004, hệ thống VNIX HCM được triển khai tại 27NBK, Quận 1, TP.HCM. Sau hơn 13 năm hoạt động tại đó, VNIX HCM đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Internet tại khu vực phía Nam.
Sau nhiều nỗ lực của các thành viên kết nối cũng như của Trung tâm Internet Việt Nam, toàn bộ hệ thống VNIX tại TP.HCM đã chính thức được chuyển từ 27NBK (Quận 1) sang Nhà trạm mới của Trung tâm Internet Việt Nam tại Đường 20, Khu Chế Xuất Tân Thuận (Quận 7).
Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Trung tâm Internet Việt Nam trong việc góp phần nâng cao chất lượng kết nối Internet tại khu vực phía Nam.