Ngày 15/02/2017: DIGINET dừng kết nối VNIX tại HN | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/02/2017: DIGINET dừng kết nối VNIX tại HN

Ngày 15/02/2017, DIGINET đã dừng kết nối VNIX tại Hà Nội (DIGINET chính thức là thành viên VNIX vào ngày 17/06/2015, với dung lượng 1Gbps). Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên với tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 154Gbps.