Ngày 15/10/2012: NGT dừng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/10/2012: NGT dừng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

NGT đã kết nối VNIX HCM từ ngày 18/12/2008 với dung lượng kênh 1Gbps, tới ngày 15/10/2012 NGT đã dừng kết nối này. Như vậy tính đến thời điểm này NGT đã không còn là thành viên kết nối VNIX