BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/10/2012: VNNIC triển khai hệ thống helpdesk.

Ngày 15/10/2012 VNNIC đã triển khai hệ thống helpdesk và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http://helpdesk.vnnic.vn nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ trong công tác hỗ trợ, phối hợp làm việc giữa VNNIC và các thành viên (ISP) của VNIX.

Các yêu cầu gửi đến VNNIC qua hệ thống helpdesk sẽ được ưu tiên xử lý nhanh chóng. Ngoài ra VNNIC vẫn nhận các thông tin yêu cầu từ hệ thống Email qua email vnix-support@vnnic.vn (thay cho mail vnix@vnnic.vn trước đây)