Ngày 20/07/2016: VNNIC nâng cấp hệ thống chuyển mạch trung tâm tại VNIX HN | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 20/07/2016: VNNIC nâng cấp hệ thống chuyển mạch trung tâm tại VNIX HN

Nhằm tăng cường tính sẵn sàng, nâng cao năng lực, tương thích các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ mới, đảm bảo an toàn thông tin, chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu kết nối thực tế cũng như phát triển mở rộng, VNNIC đã thực hiện nâng cấp và đưa vào hoạt động hệ thống chuyển mạch trung tâm tại VNIX.

Hệ thống chuyển mạch trung tâm mới, chạy song song 1+1, hỗ trợ ảo hoá, hỗ trợ các cổng kết nối tốc độ cao 10/40/100GbE với các giao diện tiêu chuẩn SFP, SFP+ (hệ thống mới không hỗ trợ chuẩn X2 trước đây sử dụng), IPv6, QoS, tính năng đảm bảo an toàn thông tin …

Các kết nối sử dụng kênh 10G mới kể từ ngày 30/7/2016 sẽ sử dụng tiêu chuẩn SFP+.