Ngày 20/07/2016: VNNIC triển khai chuyển mạch quang thông minh tại VNIX HN và HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 20/07/2016: VNNIC triển khai chuyển mạch quang thông minh tại VNIX HN và HCM

Nhằm tăng cường tính sẵn sàng cho kết nối quang, cho các thành viên VNIX. Sau thời gian nghiên cứu thử nghiệm, đến nay, VNNIC đã triển khai hệ thống chuyển mạch quang thông minh tại các điểm VNIX Hà nội, Tp.HCM.

Việc triển khai hệ thống chuyển mạch quang thông minh sẽ góp phần đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu kết nối thực tế của các thành viên.

Hệ thống chuyển mạch quang thông minh, hỗ trợ các thành viên kết nối nhiều đường cáp quang đến VNIX, cung cấp khả năng kết nối liên tục, dự phòng nóng, tự động chuyển sang tuyến cáp quang dự phòng khi tuyến chính có sự cố và chuyển ngược lại khi tuyến chính được khôi phục.