Ngày 20/04/2012: SPT kết nối VNIX ĐN | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 20/04/2012: SPT kết nối VNIX ĐN

Ngày 20/04/2012 SPT kết nối VNIX ĐN với băng thông 1Gbps, đây là thành viên thứ 3 sau Viettel và CMCTi. Các thành viên này ngoài việc trao đổi lưu lượng trực tiếp với nhau tại khu vực miền trung Đà Nẵng thì có thể san tải cho các điểm VNIX khác tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.