Ngày 23-24/11/2016: VNNIC triển khai "Hội nghị thành viên điều hành trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX-NOG 2016" | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 23-24/11/2016: VNNIC triển khai "Hội nghị thành viên điều hành trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX-NOG 2016"

Theo kế hoạch thường niên trong công tác tổ chức hội nghị thành viên kết nối VNIX, năm 2016, nhằm nâng cao vai trò quản lý, hợp tác và thúc đẩy phát triển, tạo sân chơi cho các cán bộ kỹ thuật quản lý điều hành mạng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị thành viên điều hành trạm trung chuyển Internet quốc gia “VNIX Network Operators Group Conference 2016” (viết tắt VNIX-NOG 2016).

Chương trình được tổ chức từ ngày 23 – 24/11/2016 tại Khu resort Sông Hồng Thủ Đô, thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự chủ trì của Trung tâm Internet Việt Nam; sự tham gia của một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Internet Việt Nam, đại diện Lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật  của các thành viên kết nối VNIX, các chuyên gia của các tổ chức nước ngoài (JANOG, APNIC) để trao đổi về các nội dung chuyên môn liên quan như hợp tác trong công tác kỹ thuật quản lý, vận hành, khắc phục sự cố, thúc đẩy phát triển kết nối, trao đổi lưu lượng giữa các thành viên kết nối VNIX và mạng lưới Internet Việt Nam...

Thông tin về hội nghị đã được cập nhật trên trang:

http://www.vnnic.vnhttp://vnix-nog.vn