Ngày 25/01/2013: CMCTI nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội và TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 25/01/2013: CMCTI nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 25/01/2013, CMCTI đã nâng dung lượng kết nối VNIX tại HN và HCM - mỗi điểm tăng 1Gbps. Như vậy, tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của CMCTI - VNIX như sau:

  • VNIX HN: 3Gbps
  • VNIX HCM: 3Gbps
  • VNIX ĐN: 1Gbps