Ngày 25/03/2013: VIETTEL nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 25/03/2013: VIETTEL nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 25/03/2013, Viettel đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại TP.HCM thêm 1 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của Viettel - VNIX như sau:

  • VNIX HN: 2 Gbps
  • VNIX HCM: 20 Gbps
  • VNIX ĐN: 2 Gbps