Ngày 29/11/2016: HTC kết nối IPv6 với VNIX tại Hà Nội và TP.HCM | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 29/11/2016: HTC kết nối IPv6 với VNIX tại Hà Nội và TP.HCM

Ngày 29/11/2016, Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội - HTC chính thức kết nối peering sử dụng địa chỉ thế hệ mới IPv6 với hệ thống VNIX tại Hà Nội và TP.HCM. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 11 thành viên kết nối IPv6.