BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC - Các hoạt động và sự kiện

Công bố ứng dụng i-Speed by VNNIC đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (02/04/2021)

Hội thảo "IPv6 và Internet of Things" - Ngày IPv6 Việt Nam 2017

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của VNNIC (12/12/2016)

Giới thiệu về Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC

Hội thảo IPv6 - Công nghệ và ứng dụng với Việt Nam (VTV1)

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 (VTC1)

VNNIC - 10 năm tạo dựng 1 thương hiệu