BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chuyển giao tên miền ngược trong IPv4

Cũng chung mức cao nhất (root) với giống hệ thống tên miền thuận là “.”. nhưng các cấp tiếp theo trong không gian tên miền ngược trong IPv4 lần lượt là  “arpa” và “in-addr”. Do đó các tên miền thuộc không gian tên miền ngược trong IPv4 sẽ thuộc miền (domain) “in-addr.arpa.”.

Theo hình 1, tên miền in-addr.arpa sẽ có 4 cấp. Ở mỗi cấp sẽ có 256 tên miền cấp dưới (subdomain). 256 tên miền cấp dưới này là các số nguyên từ 0 đến 255 tương ứng với 256 cách biểu thị bằng giá trị thập phân của mỗi byte cấu thành địa chỉ IP.

Các tên miền ngược trong IPv4 sẽ có cấu trúc như sau:

www.zzz.yyy.xxx.in-addr.arpa.

Trong đó, xxx, yyy, zzz, www là các số viết trong hệ thập phân biểu thị giá trị của bốn byte cấu thành địa chỉ IP. Ví dụ, một máy tính trên mạng có địa chỉ IP là 203.162.57.12 và có tên miền là mail.vnnic.net.vn thì tên miền ngược ứng với địa chỉ 203.162.57.12 sẽ là:

12.57.162.203.in-addr.arpa.

Tên miền ngược này ánh xạ vào tên miền thuận bằng bản ghi PTR được khai báo trên máy chủ DNS như sau:

12.57.162.203.in-addr.arpa.         IN         PTR      mail.vnnic.net.vn 

Cơ chế khai báo chuyển giao tên miền ngược cho các vùng địa chỉ IPv4 ở Việt Nam được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

  1. Chuyển giao trực tiếp từ máy chủ của APNIC về máy chủ của thành viên theo cơ chế delegate classfull.

  2. Nếu vùng địa chỉ IPv4 của thành viên có kích thước lớn hơn hoặc bằng /16, thành viên sẽ được chuyển giao tên miền ngược theo các khối /16.

  3. Nếu vùng địa chỉ IPv4 của thành viên có kích thước lớn hơn hoặc bằng /24, nhỏ hơn /16, thành viên sẽ được chuyển giao tên miền ngược theo các khối /24.

  4. Cách thức gửi yêu cầu khai báo chuyển giao: Các thành viên đã nhận tài khoản đăng nhập hệ thống quản trị IP online có thể gửi yêu cầu trực tiếp qua hệ thống này. Thành viên nào chưa có tài khoản truy cập hệ thống quản trị IP online có thể gửi yêu cầu qua email từ địa chỉ email của người liên hệ đã đăng ký trong hồ sơ.