BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tra cứu thông tin địa chỉ IP hoặc tên mạng

 

Hướng dẫn:

Tìm theo tên mạng:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên mạng cần tìm (ví dụ: vdc-net, fpt-net, netnam ..)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là Tên mạng

Tìm theo địa chỉ:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên địa chỉ cần tìm (ví dụ: 203.162.57.78)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là Địa chỉ IP