BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/07/2022)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo về việc mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 theo các thông tin như sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 

103.74.100.0/22

103.89.92.0/22

103.82.192.0/22

103.82.132.0/22

103.87.220.0/22

103.95.156.0/22

103.72.96.0/22

103.97.132.0/22

103.82.36.0/22

103.82.28.0/22

42.96.0.0/22

42.96.10.0/23

42.96.12.0/22

42.96.4.0/23
 

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h00 ngày 20/07/2022

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 22/07/2022

- Trạng thái: Hoàn tất đợt mở tái cấp.

VNNIC sẽ thông báo kết quả đợt mở tái cấp như sau:

TT Danh sách nộp hồ sơ Thời gian tiếp nhận Kết quả xử lý
1 Công ty TNHH MTV phần mềm iNET 20/7/2022 Cấp 01/22
2 Công ty Cồ phẩn CloudFly 20/7/2022 Cấp 03/22
3 Công ty Cổ phần Giải pháp hệ thống Long Vân 20/7/2022 Cấp 4/22
4 Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại việt số 20/7/2022 Cấp 2/22 
5 Công ty Cổ phần VTC dịch vụ di động 20/7/2022 Cấp 01/22
6 Công ty Cổ phần giải pháp mạng Bạch Kim 20/7/2022 Cấp 01/22 và 01/23
7 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver 20/7/2022 Cấp 01/23
8 Công ty TNHH Giải pháp mạng Tinh Vân 20/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
9 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông LANIT 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
10 Công ty Cổ phần công nghệ 3S Việt Nam 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
11 Công ty TNHH Maxserver 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
12 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
13 Công ty TNHH VisualViet 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
14 Công ty TNHH VN Change Digital 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp