BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu chức năng hệ thống máy chủ tên miền quốc gia

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN là hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động cho tên miền quốc gia .VN trên Internet. Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN. Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .VN thực hiện các nhiệm vụ chính:

  • Quản lý không gian tên miền cấp quốc gia .VN và các tên miền cấp 2 dùng chung thuộc hệ thống tên miền .VN (com.vn, net.vn, org.vn, ...).
  • Phân cấp và chuyển giao không gian tên miền .VN cho các đơn vị khác quản lý theo quy định.
  • Tiếp nhận và trả lời các truy vấn tên miền .VN từ các nguồn truy vấn hợp lệ trên Internet. Đảm bảo hoạt động truy vấn tên miền .VN của người dùng Internet được thông suốt, nhanh chóng và an toàn.

Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) của hệ thống DNS quốc gia .VN:

  • Độ sẵn sàng:

STT

Mô tả

Mức thỏa thuận

1

  Hệ thống DNS Quốc gia .VN

  99.999%
  • Độ tin cậy:

STT

Mô tả

Mức thỏa thuận

1

  Thời gian gián đoạn dịch vụ tối đa trong năm

(phút/năm)

5 phút 15 giây
  • Thời gian đáp ứng:

STT

Mô tả

Mức thỏa thuận

1

  Thời gian đáp ứng trung bình

   ≤ 150ms

2

  Thời gian sử dụng dịch vụ

 24/7