BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Số điện thoại E.164

ITU-T E.164 ra đời vào tháng 5 năm 1997, thuộc vào seri E: "Hoạt động chung của mạng, dịch vụ điện thoại, hoạt động dịch vụ và các tác nhân con người", quy định các "Hoạt động, đánh số, định tuyến và các dịch vụ di động - Hoạt động quốc tế - Quy hoạch đánh số cho dịch vụ điện thoại quốc tế". Trong đó E.164 quy định "Quy hoạch đánh số viễn thông công cộng quốc tế"

E.164 tập trung quy định cấu trúc số và chức năng của 3 dạng cơ bản của số sử dụng trong viễn thông công cộng quốc tế là theo vùng, dịch vụ chung và theo mạng. E.164 quy định cụ thể mọi loại tiền tố cần thiết cho từng mục đích nhằm thống nhất việc đánh số toàn cầu cho mọi loại nhu cầu dịch vụ. Nó cũng cung cấp các quy ước dùng để định tuyến cuộc gọi giữa các số và nhóm số trên toàn hệ thống.

Các nội dung chính của E.164 gồm:

Cấu trúc số viễn thống công cộng quốc tế, gồm:

Số theo vùng địa lý: gồm có mã quốc gia/mã vùng địa lý (CC), mã đích quốc gia (NDC), số thuê bao.

Hình 1. Cấu trúc số theo vùng địa lý

Số theo dịch vụ toàn cầu: gồm mã quốc gia CC và số thuê bao dịch vụ toàn cầu GSN

Hình 2. Cấu trúc số theo dịch vụ toàn cầu

 

Số theo mạng: gồm mã quốc gia CC, mã nhận dạng mạng IC và mã thuê bao

Hình 3. Cấu trúc số theo mạng

Các quy định về việc cấp phát mã quốc gia, mã nhận dạng mạng, mã dịch vụ toàn cầu , cũng như quy định cụ thể cho từng loại mã về độ dài, cấu trúc tiền tố, mã thoát (escape code), cũng như các khuyến nghị cho cấu trúc đánh số quốc gia được mô tả rất kỹ trong tài liệu E.164.

Định dạng 1 số viễn thông công cộng quốc tế theo E.164 sẽ có dạng

VD: + 84 - 4 - 556 - 4944

Ở đây số viễn thông được đánh theo cấu trúc phân theo vùng địa lý:

Trong đó :

+ là tiền tố cho biết số viễn thông là đầy đủ

84 là mã quốc gia của Việt Nam

4 là mã nhận dạng viễn thông cố định khu vực Hà Nội

5564944 là số thuê bao trong mạng

Số viễn thông đầy đủ như mô tả ở trên có thể được sử dụng để truy vấn ENUM.

Chi tiết về E.164, và kế hoạch đánh số ở Việt Nam có ở Phụ lục A