BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Giới thiệu về IPv6

IPv6 (Internet Protocol Version 6) là phiên bản địa chỉ Internet mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 với hai mục đích cơ bản: khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 và thay thế cho nguồn địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt để phát triển hạ tầng thông tin và Internet bền vững

Mạng IPv6 Quốc gia

Mạng IPv6 Quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối các hệ thống mạng DNSv6 Quốc gia, trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIXv6, mạng Internet IPv6 của các ISP, cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 cho cộng đồng.

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Viet Nam IPv6 Task Force) được thành lập theo Quyết định số 05/BTTTT ngày 06/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

Ngày 03/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1909/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Ông Phạm Hồng Hải – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số.

Đăng ký địa chỉ và dịch vụ IPv6

Để tham gia vào hoạt động Internet IPv6, các tổ chức tham gia hoạt động mạng Internet có thể đăng ký xin cấp địa chỉ IPv6, quảng bá định tuyến IPv6 qua Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý.

Đăng ký địa chỉ IPv6 | Đăng ký kết nối mạng IPv6 quốc gia| Đăng ký kết nối Tunnel Broker

Hỗ trợ

Hướng dẫn hỗ trợ một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6 (tại đây)