BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các câu hỏi thường gặp

Trong quá trình khách hàng đăng ký và sử dụng tên miền, xin cấp địa chỉ IP, kết nối dịch vụ VNIX cũng như thắc mắc; tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tên miền, về IP (như thế nào là IPv4, thế nào là IPv6?), số hiệu mạng ASN, các vấn đề về tên miền ngược ... đã được VNNIC tổng hợp, xin tham khảo chi tiết các câu hỏi thường gặp về từng lĩnh vực cụ thể tại từng trang chuyên mục theo các đường dẫn dưới đây:

Những tình huống phát sinh trong quá trình khách hàng đăng ký và sử dụng tên miền, xin cấp địa chỉ IP, ... sẽ được VNNIC tiếp tục tổng hợp và đưa vào trong mục các câu hỏi thường gặp.