BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách, quy định

Tên miền | IP | DNS | VNIX

Tin tổng hợp

Tin trong nước | Tin nước ngoài

Hoạt động VNNIC

Sự kiện | Đào tạo | Thông báo
  • Hội nghị VNNIC Internet Conference 2024 - An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới

    Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin về sự kiện VNNIC Internet Conference 2024 được tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 04-07/6/2024 với chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới”.

  • Trung tâm Internet Việt Nam triển khai Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền

    Nhằm mang đến một môi trường không gian mạng an toàn, tin cậy, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và triển khai Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền, để các cá nhân, tổ chức gửi báo cáo, phản ánh các hành vi lạm dụng tên miền, qua đó các cơ quan quản lý có nguồn thông tin và các biện pháp thích hợp để xử lý, làm sạch môi trường mạng.

  • Tăng cường công tác quản lý thông tin, dữ liệu đăng ký sử dụng tên miền tại Việt Nam

    Ngày 24/4/2024, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức 02 Hội nghị: Hội nghị Phổ biến quy định pháp luật năm 2024 và Hội nghị giao ban Nhà đăng ký tên miền”.vn” để hỗ trợ các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam nắm bắt, triển khai các quy định pháp luật trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, đặc biệt là các quy định về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cũng thông qua Hội nghị, VNNIC phổ biến kế hoạch triển khai thực tế hệ thống quản lý, báo cáo dữ liệu tên miền quốc tế phiên bản nâng cấp cải tiến, chuyển đổi số công tác báo cáo, quản lý dữ liệu đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam.