BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Yêu cầu chuyển giao tên miền ENUM cấp quốc gia và cách thức xử lý yêu cầu chuyển giao

Mọi yêu cầu chuyển giao tên miền ENUM cấp quốc gia (tương ứng với mã viễn thông quốc gia) sẽ được gửi tới RIPE NCC qua địa chỉ email enum-request@ripe.net . Tuy nhiên, RIPE NCC không có thẩm quyền xét duyệt những yêu cầu này mà chỉ thực hiện thông báo yêu cầu xin cấp tên miền tới những địa chỉ sau:

ü Mailling list công cộng: enum-announce@ripe.net . Mọi thắc mắc, bình luận của cộng đồng về yêu cầu chuyển giao có thể được gửi tới mailing list này. RIPE NCC sẽ theo dõi những bình luận này trong khoảng thời gian 60 ngày.

ü Thông báo về yêu cầu xin chuyển giao tới ITU-T TSB

Nếu ITU-T chấp nhận chuyển giao, quá trình chuyển giao sẽ được thực hiện.

Theo quan điểm quản lý cấp phát tên miền, cấu trúc quản lý tên miền ENUM có các cấp cơ bản như sau:

Việc phân cấp quản lý tên miền ENUM dưới mã quốc gia là vấn đề chính sách của riêng quốc gia đó. Trên thực tế, tại mọi quốc gia triển khai thử nghiệm ENUM, các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu ENUM quốc gia đều nghiên cứu các mô hình có thể và đề xuất lựa chọn một mô hình quản lý tên miền ENUM dưới mã quốc gia phù hợp nhất.