BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký địa chỉ IPv6

Địa chỉ tiếp nhận đăng ký IPv6

1. Tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Hiện tại 100% các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn ở Việt Nam đều đã sẵn sàng về tài nguyên địa chỉ IPv6 để cung cấp cho khách hàng. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể đăng ký địa chỉ IPv6 tại các ISP đã sẵn sàng về tài nguyên IPv6.

Trong trường hợp được ISP hỗ trợ, khách hàng kết nối của ISP có thể liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ của mình để xin cấp địa chỉ IPv6. Tuy nhiên, cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 cấp từ ISP là địa chỉ phụ thuộc. Có nghĩa là khi khách hàng không ký hợp đồng đấu nối với ISP nữa, khách hàng phải trả lại vùng địa chỉ IPv6 đã xin cho ISP và chuyển sang sử dụng IPv6 của nhà cung cấp dịch vụ mới.

2. Tại Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là tổ chức quản lý địa chỉ cấp quốc gia (NIR). Cũng giống như IPv4, địa chỉ IPv6 được cấp từ VNNIC là địa chỉ độc lập. Tổ chức đã được cấp địa chỉ IPv6 có thể mang vùng địa chỉ đã cấp kết nối tới bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ kết nối nào.

Theo quy định tại thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tên miền quốc gia".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, các tổ chức đã được cấp và đang duy trì sử dụng địa chỉ IPv4 sẽ có quyền lợi được sử dụng miễn phí một lượng địa chỉ IPv6 tương ứng với số lượng địa chỉ IPv4 đang duy trì.  

Về mặt thủ tục, áp dụng chính sách thúc đẩy sử dụng IPv6 hiện áp dụng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, thành viên đã được cấp địa chỉ IPv4 là hiển nhiên được cấp địa chỉ IPv6, không cần thẩm định hồ sơ  (tham khảo quy trình cấp địa chỉ IPv6 tại đây)

Danh sách các tổ chức đã được cấp phát địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

STT

TÊN THÀNH VIÊN

TÊN MẠNG

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

1

Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú

MTT-VN

2405:CB00:0::/48

2

Công ty TNHH L.C.S

LCS-VN

2405:CD00:0::/48

3

Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV-VN

2001:0DF0:029C::/48

4

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

CMCTI-VN

2402:5300::/32

5

Công ty TNHH Scancom Việt Nam

SCANCOM-VN

2001:0DF0:0221::/48

6

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông DTS

DTS-VN

2400:9100:0::/48

7

Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

VNTT-VN

2404:3A00:0::/48

8

Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

SCTV-VN

2403:E200::/32

9

Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT

FPTONLINE-VN

2001:0DF0:0066::/48

2402:DD40::/32

10

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

FPT-VN

2405:4800::/32

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FPT-VN 2401:F740::/32

11

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na

VINADATA-VN

2001:0DF0:001A::/48

12

Công ty Cổ phần iNET

INET-VN

2001:0DF0:001B::/48

13

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

HUT-VN

2001:0DF0:001C::/48

14

Bộ Ngoại Giao Việt Nam

MOFA-VN

2001:0DF0:0019::/48

15

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

SPT-VN

2402:f800::/32

16

Tập đoàn viễn thông Quân đội

VIETTEL-VN

2402:0800::/32

2401:d800::/32

17

Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

HTCHCMC-VN

2001:0df0:0012::/48

18

Công ty Cổ phần Tập đoàn VINA

VINAGAME-VN

2001:0df0:0013::/48

19

Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC

VTC-VN

2401:b800::/32

20

Công ty Cổ phần Net Nam

NETNAM-VN

2401:e800::/32

21

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Viet Nam

KIS-VN

2001:0df0:000c::/48

22

Ngân hàng Công thương Việt Nam

VIETINBANK-VN

2001:0df0:000f::/48

23

Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội

HANOITELECOM-VN

2001:0df0:000d::/48

24

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

VINAREN-VN

2406:9000::/32

25

Công viên Phầm mềm Quang Trung

QTSC-VN

2403:6000::/32

26

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

VNPT-VN

2001:0ee0::/32

27

Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu

MOBIFONEGLOBAL-VN

2001:0DF0:02E8::/48

28

Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu Toàn Cầu

GDS-VN

2407:0100::/32

29

Thông tấn xã Việt Nam

VNA-VN

2001:0df0:000e::/48

30

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBANK-VN 

2001:df2:f000::/48

31

Công ty Cổ phần NaHi

NAHI-VN

2001:df6:7000::/48

32

Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC

VTCDIGICOM-VN

2400:bc80::/32

33

Công ty TNHH Phần mềm FPT

FPTSOFTWARE-VN

2001:df4:d800::/48

34

Công ty TNHH Viettel – CHT

VTDC-VN

2401:5f80::/32

35

Công ty TNHH Lưu Trữ Số

LUUTRUSO-VN

2001:0DF3:5C00::/48

36

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

MOBIFONE-VN

2001:0DF3:8C00::/48

37

Đại học dân lập Duy Tân

DUYTAN-VN

2001:0DF6:3400::/48

38

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

VNPOST-VN

2001:0DF6:2C00::/48

39

Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

GLTEC-VN

2001:0DF7:CC00::/48

40

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát

TPTECO-VN

2001:0DF0:2A00::/48

41

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

NHANHOA-VN

2001:0DF1:3200::/48

42

Công ty Cổ phần GMO-Z.com Runsystem

RUNSYSTEM-VN

2404:F080::/32

43

Công ty Cổ phần TMDV Tin học Vinh Nam

VINACIS-VN

2404:EF80:0000::/48

44

Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET

DCNET-VN

2404:EE80:0000::/48

45

 Viện Công nghệ Thông tin- Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

IOIT-VN

2001:0DF2:6600::/48

46

Công ty Cổ phần Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến

ODS-VN

2405:9D80::/32

47

Cục Bưu điện Trung ương

CPT-VN

2001:0DF2:CE00::/48

48

Công ty Cổ phần Bạch Minh

VEGA-VN

2001:0DF2:CA00::/48

49

Công ty TNHH SOHA

SOHA-VN

2405:F980:0000::/48

50

Công ty TNHH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam

LIENMINHHUYENTHOAI-VN

2001:0DF3:8600::/48

51

Công ty cổ phần Phát triển thể thao Điện tử Việt Nam

VIETNAMESPORTS-VN

2001:0DF3:8A00::/48

52

Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

VIETINBANKSC-VN

2001:0DF3:8E00::/48

53

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

TLS-VN

2001:0DF3:9200::/48

54

Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện Tử Việt Nam

HOABINH-VN

2001:0DF3:F600::/48

55

Công ty TNHH Siêu dữ liệu trực tuyến

SUPERDATA-VN

2406:9C80::/32

56

Báo VietNamNet

VIETNAMNET-VN

2001:0DF4:D200::/48

57

Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

SBV-VN

2001:0DF4:D600::/48

58

Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ

CPVN-VN

2001:0DF4:DA00::/48

59

Công ty Cổ phần Việt Nam Booking

VNBOOKING-VN

2001:0DF5:4A00::/48

60

Công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế INCOM

INCOM-VN

2001:0DF5:8A00::/48

61

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội

MBBANK-VN

2001:0DF5:BE00::/48

62

Công ty CP sáng tạo truyền thông Việt Nam

CCVN-VN

2001:0DF5:C200::/48

63

Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình

THIENBINH-VN

2001:0DF6:1600::/48

64

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phần mềm Gcafe

GCAFE-VN

2001:0DF6:1A00::/48

65

Công ty Cổ phần Trò chơi VEGA

VEGAGAME-VN

2001:0DF6:1E00::/48

66

Công ty Cổ phần Công nghệ Ánh Sáng Việt

ASVTECH-VN

2001:0DF6:2200::/48

67

Công ty Cổ phần FFC

FFC-VN

2001:0DF6:AA00::/48

68

Công ty TNHH VINAHOST

VINAHOST-VN

2400:6540:0000:/48

69

Công ty Cổ phần Truyền thông Phong Thủy

INETPHONGTHUY-VN

2001:0DF7:C600::/48

70

Công ty Cổ phần Học viện iNET

INETACADEMY-VN

2001:0DF7:CA00::/48

71

Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET

INETSOFT-VN

2001:0DF7:CE00::/48

72

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông số

DIGINET-VN

2400:9B40::/32

73

Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel

HANELCOM-VN

2400:9BC0::/32

74

Công ty TNHH Thương mại điển tử Cầu Vồng

BIZMAC-VN

2400:C140::/32

75

Khu công nghệ Phầm mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

VNUHCM-VN

2001:0DF0:9B00::/48

76

Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

VIETNAMOBILE-VN

2400:E240::/32

77

Công ty Cổ phần Econet Việt Nam

ECONET-VN

2400:E2C0:0000::/48

78

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - Chi nhánh Hà Nội

TPCOMSHN-VN

2400:ED40:0000::/48

79

 Công ty TNHH TMDV Phát triển phần mềm kết nối công nghệ

TLSOFT-VN

2401:1C40:0000::/48

80

 Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán Wepay

WEPAY-VN

2401:1CC0:0000::/48

81

Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số

DVS-VN

2401:5EC0:0000::/48

82

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt

VHOST-VN

2401:78C0::/32

83

Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp Clearsky

CLEARSKY-VN

2401:9C40:0000::/48

84

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam

FWD-VN

2001:0DF2:6900::/48

85

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng SCTV

SCTV-IBI-VN

2401:B5C0:0000::/48

86 Chi nhánh Tổng công ty điện lực miền nam TNHH - Công nghệ Thông tin điện lực miền Nam EVNSPC-VN

2001:0DF2:7B00::/48

87 Chi nhánh Công ty TNHH Lưu Trữ Số LUUTRUSO1-VN 2401:C440:0000::/48
88 Trung tâm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng DSP-VN 2001:0DF2:9B00::/48
89 Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRIBANK-VN 2001:0DF2:C100::/48
90 Công ty Cổ phần VGP VGP-VN 2001:0DF2:D900::/48
91 Công ty Cổ phần AZDIGI AZDIGI-VN 2401:F2C0::/32
92 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Hội Tụ Số HOITUSO-VN 2001:0DF3:0900::/48
93 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Ánh Sáng Việt (Tp. Hà Nội) ASVTECHHCM-VN 2001:0DF3:2D00::/48
94 Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến ESC-VN 2402:0B40:0000::/48
95 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An STTTTLA-VN 2001:0DF3:B500::/48
96 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á BACABANK-VN 2001:0DF3:B700::/48
97 Công ty TNHH Nội dung số PEGA PEGA-VN 2001:0DF3:E100::/48
98 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở TTTT tỉnh Đồng Tháp ICTDONGTHAP-VN 2001:0DF3:E500::/48
99 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh BINHMINH-VN 2001:0DF4:0100::/48
100 Công ty TNHH KDATA KDATA-VN 2402:6440::/32
101 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ tương lai NEXTTECH-VN 2001:0DF4:2B00::/48
102 Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh TMA-VN 2001:0DF4:2900::/48
103 Công ty TNHH Liên minh bản quyền số Việt Nam DRAV-VN 2001:0DF4:2D00::/48
104 Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam HOMECREDIT-VN 2001:0DF4:9500::/48
105 Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT VNPTEPAY-VN 2001:0DF4:9700::/48
106 Công ty Cổ phần phát triển Việt Hùng VIETHUNG-VN 2001:0DF4:D500::/48
107 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ trực tuyến Trường Minh Thịnh TMT-VN 2001:0DF4:D300::/48
108 Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến VTCONLINE-VN 2001:0DF5:4900::/48
109 Công ty TNHH Thương mại công nghệ Halo HALO-VN 2001:0DF5:4B00::/48
110 Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông MIC-VN 2001:0DF5:BB00::/48
111 Công ty TNHH S-Trading S-TRADING-VN 2001:0DF5:B900::/48
112 Công ty TNHH Shopee SHOPEE-VN 2001:0DF5:B700::/48

113

Trung tâm Internet Việt Nam

VNNICDNS-VN

2001:0DE8:0003::/48

Trung tâm Internet Việt Nam

VNNICDNS-VN

2001:0DE8:000A::/48

Trung tâm Internet Việt Nam

VNNICDNS-VN

2001:07FA:0006::/48

Trung tâm Internet Việt Nam

VNNICDNS-VN

2001:0dc8::/32