BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Mô hình mạng IPv6 Quốc gia

Mô hình mạng IPv6 Quốc gia

Mạng IPv6 quốc gia chính thức khai trương từ ngày 6/5/2013, được hình thành trên cơ sở kết nối song song IPv4/IPv6 hệ thống mạng DNS quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX, mạng Internet của các ISP.

  • Mạng DNS quốc gia IPv4/IPv6: là hệ thống DNS Quốc gia, cung cấp dịch vụ DNS song song trên nền địa chỉ IPv4/IPv6.
  • Mạng VNIX IPv4/IPv6: là trạm trung chuyển Internet trong nước kết nối mạng Internet IPv4/IPv6 của các ISP. Mạng VNIX IPv4/IPv6 đặt tại các điểm Hà Nội, Đà nẵng và TP.HCM.

Mạng IPv6 Quốc gia đã được triển khai đưa vào hoạt động, sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các ISP kết nối tới.