BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền truyền thống quốc gia Việt Nam “.vn” đạt 200.000 tên (09/05/2012)

200.000 là số tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đạt được trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS) vào ngày 09/05/2012.

Trong những năm vừa qua, tốc độ tên miền “.vn” đạt tăng trưởng bình quân là 172%. Trong khi mục tiêu quản lý nhà nước được đảm bảo tốt. Vào ngày 09/05/2012, con số ấn tượng 200.000 tên miền đã giúp Việt Nam chính thức vươn lên trở thành nước đứng đầu khu vực ASEAN về số lượng đăng ký, sử dụng tên miền mã quốc gia.

Sự gia tăng không ngừng của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” một mặt thể hiện trình độ phát triển của Internet trong nước, ngoài ra cho thấy vai trò quan trọng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc đưa ra chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn để khuyến khích và thúc đẩy người sử dụng tên miền ".vn". Với việc quản lý, vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS) và những thay đổi thích hợp trong chính sách quản lý, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng trong thời gian tới số lượng tên miền quốc gia Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh ngoạn mục đưa cộng đồng Internet Việt Nam theo kịp các nước phát triển trên Thế giới.