BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hoạt động của tên miền tiếng Việt

Tên miền tiếng Việt hoạt động như thế nào ?

1. Người sử dụng yêu cầu trang web có địa chỉ là tên miền tiếng Việt (ví dụ tênmiềntiếngviệt.vn). Các trình duyệt web (Web Browser) sẽ hỗ trợ chuyển đổi tên miền tiếng Việt sang dạng mã hóa chuẩn ACE ( trong trường hợp người dùng sử dụng các trình duyệt web cũ không hỗ trợ tính năng này,  ví dụ như IE6 trở về trước , cần phải cài thêm các chương trình hỗ trợ dạng plug-in để chuyển đổi sang dạng mã hoá chuẩn ACE)  sau đó sẽ truy vấn máy chủ tên miền (DNS) với tên miền dưới dạng mã ACE. 

2. Máy chủ DNS nhận được tên miền dưới dạng mã hoá ACE (xn--tnmintingvit-oeb8308h0a8h.vn), thực hiện tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và gửi lại địa chỉ IP của máy chủ Web tương ứng cho trình duyệt.

3. Trình duyệt sẽ thực hiện kết nối tới máy chủ dịch vụ web và tìm kiếm nội dung thông tin của trang Web.

4. Máy chủ web gửi trả kết quả (nội dung trang web ), trình duyệt sẽ hiển thị nội dung trang web cho người sử dụng.