BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bùng nổ nhu cầu đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (28/04/2011)

Sau một thời gian chuẩn bị, đúng 10 giờ 30 phút ngày 28/4/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã mở chương trình đăng ký trực tuyến, tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt dành cho mọi tổ chức, cá nhân.

Do nhu cầu đăng ký bùng nổ dẫn tới nghẽn mạng tại một số thời điểm nhưng ngay trong ngày đầu tiên mở cửa VNNIC đã tiếp nhận đăng ký cho gần 14.000 tên miền tiếng Việt.

Liên tiếp các ngày sau đó, trung bình mỗi giờ có khoảng 1.000 tên miền tiếng Việt mới. Kết thúc tuần đầu tiên, có 113.129 tên miền được đăng ký.