BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bắt đầu cung cấp dịch vụ web-redirect cho tên miền tiếng Việt (06/06/2011)

Sau hơn 1 tháng triển khai cấp phát tự do miễn phí tên miền tiếng Việt, ngày 06/06/2011, Trung tâm Internet Việt Nam chính thức cung cấp dịch vụ web-redirect (truy nhập một trang web hiện có bằng tên miền tiếng Việt) cho cộng đồng người sử dụng. Trước dịch vụ này,  chủ thể đang sở hữu một website, trang facebook hay blog cá nhân sẽ phải chấp nhận các đường dẫn đến các trang web rất dài và khó nhớ. Điều này dẫn đến việc chia sẻ đường link với đối tác, người thân, tìm kiếm qua các hệ thống tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing …) không thuận tiện. Dịch vụ Web Redirect sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ khắc phục được những nhược điểm này, dịch vụ này được cung cấp miễn phí, cho phép truy nhập các trang web hiện có của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt và trong suốt quá trình truy nhập địa chỉ của trình duyệt vẫn hiển thị chính xác tên miền tiếng Việt. Sau khi tên miền tiếng Việt được xác nhận quyền sử dụng, chủ thể có thể đăng ký kích hoạt dịch vụ tại địa chỉ http://dichvu.tenmientiengviet.vn.