BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đồng loạt triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt(17/04/2017)

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đồng loạt triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt. Kể từ ngày 13/4/2017, ngoài Nhà đăng ký DOT VN, đã có thêm 3 Nhà đăng ký tên miền triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền tiếng Việt ra cộng đồng. Như vậy hệ thống các Nhà đăng ký tên miền “.vn” tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt gồm có:

-         Công ty Cổ phần iNET (https://inet.vn)

-         Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (http://tenten.vn)

-         Công ty TNHH P.A Việt Nam (https://www.pavietnam.vn/vn/)

-         Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC) (https://ten.vn)

Nhu cầu đăng ký và sử dụng tên miền đa ngữ là xu thế tất yếu thể hiện tinh thần dân tộc, tôn vinh tiếng bản địa của mỗi quốc gia. Trước đó, tên miền tiếng Việt được triển khai cấp phát tự do, miễn phí tới người sử dụng kể  từ 28/4/2011. Ở thời điểm đó, VNNIC là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và xử lý toàn bộ các các yêu cầu đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt từ cộng đồng. Trong suốt giai đoạn từ 28/4/2011 tới hết 31/12/2016, phí duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt ở mức 0 đồng để khuyến khích người sử dụng. Kể từ ngày 01/01/2017, thời điểm có hiêu lực của Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, tên miền tiếng Việt được thu phí duy trì sử dụng ở mức 20.000 vnđ/năm. Cũng từ thời điểm này, VNNIC chuyển giao toàn bộ tên miền tiếng Việt được đăng ký trực tiếp tại VNNIC trước đây sang quản lý tại Nhà đăng ký.

Việc đăng ký, duy trì tên miền tiếng Việt thay vì chỉ đăng ký được tại VNNIC như trước đây thì giờ đây chủ thể có thể dễ dàng đăng ký TMTV tại một trong số các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”, tương tự như tên miền truyền thống. Chủ thể tên miền tiếng Việt có thể lựa chọn một trong số các Nhà đăng ký tên miền được VNNIC công bố trên hệ thống để thực hiện việc đăng ký, duy trì cho tên miền tiếng Việt của mình.

Với không gian tên miền rộng lớn, ý nghĩa rõ ràng, việc thúc đẩy phát triển tên miền tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay cũng là cơ hội cho Nhà đăng ký để có thể thu hút cộng đồng đăng ký dịch vụ tại đơn vị mình. Để trở thành Nhà đăng ký tên miền tiếng Việt có thị phần lớn trên thị trường, mỗi Nhà đăng ký cũng cần hoàn thiện về chính sách, dịch vụ cũng như đội ngũ tư vấn của mình.

Trong thời gian tới, những tên miền tiếng Việt chưa thực hiện gia hạn theo tinh thần Thông tư số 208/2016/TT-BTC sẽ bị thu hồi tự động và được giải phóng về trạng thái tự do để các chủ thể có nhu cầu có thể đăng ký, sử dụng theo nguyên tắc đăng ký trước được quyền sử dụng trước