BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

IETF thông qua các chuẩn sử dụng cho tên miền đa ngữ (03/2003)

Tổ chức IETF đã thông qua chuẩn sử dụng cho tên miền đa ngữ. Theo các chuẩn này, quá trình xử lý tên miền tiếng việt sẽ được thực hiện theo giải pháp IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications). IDNA là giải pháp thực hiện chuyển đổi tên miền đa ngữ sang dạng mã hoá chuẩn thông thường tại các chương trình ứng dụng. Quá trình IDNA sẽ được thực hiện thông qua các bước:

Namprep:

· Quá trình chuẩn hoá tên miền đa ngữ như chuyển đổi chữ hoa chữ thường, chuẩn hoá các ký tự được dùng cho tên miền đa ngữ...

Mã hoá sử dụng mã PunyCode

· Quá trình mã hoá tên miền đa ngữ sang dạng mã hoá sử dụng ký tự dùng cho hệ thống tên miền thông thường.

Các RFC liên quan đến chuẩn IDNA, quá trình nameprep và mã hoá PunyCode

· RFC 3490 : Internationalizing Domain Names in Applications

· RFC 3491 : A Stringprep Profile for Internationalized Domain Names (IDN)

RFC 3492 : Punycode: A Bootstring encoding of Unicode for Internationalized Domain names in Applications (IDNA)