BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tranh chấp tên miền .vn liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa

Tại Việt Nam trong thời gian qua, các tranh chấp tên miền liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa là tranh chấp phổ biến – và đây là câu chuyện còn phải nói mãi ....

 • Tranh chấp liên quan đến tên miền Lafarge.com.vn

  Ngày 22/04/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Bản án số 05/2014/KDTM-ST có hiệu lực pháp luật trong vụ việc giải quyết tranh chấp tên miền lafarge.com.vn giữa nguyên đơn là Công ty LAFARGE, có trụ sở tại 61 Rue Des Belles Feuilles F – 75116 Paris, Cộng Hòa Pháp và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Hân – Chủ thể đăng ký tên miền nói trên.

 • Tranh chấp liên quan đến tên miền samsungmobile.com.vn

  Công ty Samsung Electronics Co., Ltd Hàn Quốc (Công ty Samsung) - Nguyên đơn trong vụ tranh chấp tên miền samsungmobile.com.vn đã có đơn kiện gửi đến Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội khiếu nại bị đơn là ông Dương Hồng Minh - chủ thể đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn.

 • Tranh chấp liên quan đến tên miền ebay.com.vn

  Vụ việc tranh chấp tên miền ebay.com.vn giữa Công ty eBbay Inc có trụ sở tại số 2145 Hamilton Avenue San Jose Hoa Kỳ (gọi tắt là eBay - một Công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ đấu giá qua mạng và thương mại điện tử, hiện là chủ nhãn hiệu hàng hóa "EBAY" được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam) và Công ty TNHH Mộc Mỹ có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh - chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền ebay.com.vn đã kéo dài trong suốt 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết

 • Tranh chấp liên quan đến tên miền ibm.com.vn

  Tranh chấp tên miền ibm.com.vn xảy ra giữa ông Lý Gia Khang, địa chỉ tại 593 Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM với International Business Machines Corporation có địa chỉ Old Orochard Road, Armonk, New York, Hoa Kỳ.

 • Tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn

  Việc tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn giữa VISA Int có trụ sở tại 900 Metro Center Boulevard, Foster City, Califonia, 94404 Hoa Kỳ và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.