Văn bản pháp lý | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
5035-CV/VPTW Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn bản 17/10/2000 Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
372/QĐ-TCBĐ Tổng cục Bưu điện (DGPT) Quyết định 28/04/2000 Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)